Mag-download

Higit pang mga detalye ng mga parameter ng produkto, mas kumpletong patnubay sa teknikal, mangyaring sumangguni sa aming PDF, o direktang makipag-ugnay sa amin.
FCC ID 2AIWWPD-V3 FDS TC492637
FCC ID 2AIWWPD-V3 FDS TC492637I-download
PD-MV1005 1006 1012 Certification
PD-MV1005 1006 1012 CertificationI-download
FCC Grant - DXX
FCC Grant - DXXI-download
CertificateFinal-PD-V1
CertificateFinal-PD-V1I-download
CertificateFinal PD-V8
CertificateFinal PD-V8I-download
Pangwakas na C03-B0 RED
Pangwakas na C03-B0 REDI-download